Manifest

Manifest fra Oslo kommune v/Enhet for mangfold og integrering og ERAS-gruppen.

FREDSBALLEN – THE BALL OF PEACE – ERAS-FESTIVALEN

Fredsduene for ungdom er en del av ERAS-gruppen, et flerkulturelt samarbeid på tvers av nasjoner, religioner og kulturer. ERAS-gruppen består av over 32 organisasjoner fra de fleste verdenshjørner som arbeider sammen ut fra en visjon om at et kulturelt samarbeid på tvers av etnisk opprinnelse, status eller religiøs bakgrunn vil skape en dypere forståelse for hverandres virkelighet og en gjensidig respekt. ERAS-gruppens mål er å synliggjøre den fargerike og multikulturelle siden av innvandrergruppenes virksomhet og bidra positivt til mangfold i Norge.

Fredsduene for ungdom deltar aktivt i ERAS-gruppen og har siden 2008 delt ut sin “fredspris” på ERAS-festivalen på Youngstorget i Oslo. Visjonen bak fredsballen er “å skape en folkebevegelse for rettferdighet og fred til beste for verden.” Fredsballen ble opprinnelig etablert som en pris av Fredsduene for ungdom i forbindelse med at ballen som er signert av en av verdens beste fotballspillere, Ole Gunnar Solskjær, ble sparket ut over publikum på åpningen av Norway Cup i 2005. Fredsduene for ungdom fanget opp ballen og erklærte at ballen ville bli brukt som en symbolsk pris som skulle gå til personer som bidro til oppfyllelsen av FNs tusenårsmål, en plan for bekjempelse av fattigdom. Dette er et mål ERAS-gruppen slutter opp om.

Enhet for mangfold og integrering, Oslo kommune, har siden 2006 støttet ERAS-gruppen i dens arbeide for tverrkulturell forståelse og integrering med respekt for hverandres egenart som målsetning.

Beskytter visepresident Akhtar Chaudhry [sign.]

“Fred kan ikke bevares med makt; den kan bare oppnåes ved forståelse.” -The Love Power

Comments are closed.