Aksept/Respekt-kampanjen

Handlingsplan 2011
Støtte, anerskjennelse og tilstiftelse av et nytt prosjekt kalt Aksept/Respekt Kampansjen under Fresdballen(The Ball of Peace) som er representert av Fredsduene for Ungdom.

Kjære Verden

Vi er en gruppe flerkulturelle ungdommer og voksne som ser på utviklingen av vold, mobbing, fattigdom og rasisme med stor beskymring. En folkebevegelse har reist seg opp og talt handligens sak. Slike holdninger og handlinger aksepteres ikke i vårt samfunn. Vi er svært mange som er villige til å la oss mobliserer for å markere dette på en måte som gjør at ingen er i tvil. Nå er det nok! Vi må handle nå, samle alle våre krefter og sammarbeide med de som ønsker å ha en rolig og trygg tilværelse i Oslo, Norge og resten av verden. Vi i Fredsduene for Ungdom vil videreutvikle eller hjelpe til i arbeidet som mange organisasjoner, politiske partier og folkegrupper allerede er i gang med. Vi har og vi skal alltid ha respekt for de som bryr seg og arbeider med disse saker. Vi har tro på våre samarbeidspartnere som vil få nytten av dene kampanjen(Aksept/Respekt). Fredsduene for Ungdom tror at desto flere engasjerer seg i arbaidet for freden, desto bedre blir resultatet og innflytelse på barn og unge flest. Fredsduene vet at det finnes en mengde ungdommer som er blitt utsatt for mobbing eller vold som idag vil gjøre en innsats for freden.

Aksepet/Respekt Kampanjen

Ide
Fellesmarkering med stands, kulturinnslag, taler og bevertning.
Formål
Skape rom for inkludering og engasjere ungdommen for deres synspunkter og meninger.
Innledning
Ungdommen trenger sosiale møteplasser og netverk til å bli gode samfunnsborgere.
Innhold
Et stort manifest og åpningssermoni som inneholder verdigrunnlaget av Aksept/Respekt Kampanjen og deres ambassadører.
Metode
Informasjon, stands, foredrag, konserter, teater, film, Pr. produkter; debatter og dialoggrupper.

Litt historikk

Fredsduene for ungdom ble dannet i 2005 og er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon som bruker idrett, fred, menneskeretigheter og rettferdighet som virkemiddel og budskap for fremme forståelse, menneskeverd og brobygging blant på tvers av kulturer. Vårt mål er å forebygge ved å formidle holdninger som er inkluderende for folk flest. Fredsduene for ungdom vil gjennom sitt arbeid blant alle slags ungdom bruke fred for jobbe for at ungdom viser empati med andre ungdommer de kjenner mindre godt, men også viser den samme forståelse og vilje til å hjelpe både barn og eldre. For å oppnå dette er vi avhengige av å rette fokus mot å skape forståelse og samarbeid mellom alle parter lokalt og globalt.

Fredballen(The Ball of Peace)
Fredsduene for ungdom deler ut Fredsballen (The Ball of Peace) vært år som en hederpris for mennesker som har gjort noe for menneskeheten, spesielt for barn og unge. Denne hederprisen er en visjon for FNs tusenårsmål.

Noen av kriteriene er:
-Gjøre noe for å bedre hverdagen til ungdommen over tid.
-Tenke og handle demokratisk.
-Bruke dialog for å fremme forståelse.
-Jobbe på tvers av kulturer.
-Være opptatt av menneskerettigheter.
-Være synlig i samfunnsdebatten.
-Følge FNs barnekonvensjon og tusenårsmål.
-Jobbe for temaer som skaper ro og frihet.
-Fredsballen(The Ball of Peace) er global.
-Arbeidet må være basert på kjærlighet og sannhet.

Handlingsplan første halvår 2011 utarbeides i løpet av Februar og April, i samarbeid med nevnte partnere.

Evaluering senest 14 dager etter at prosjeket er gjennomført skal det evalueres i samarbeid med partnere. Det er ønskelig at handlingsplanen avsluttes med evaluering etter avvikling.

Å få med folk og ordne lokaler, skaffe penger, og få utstyr på plass. Prosjektet gjennomføres innen planlagte perioden/det fastsatte tidspunktet.

Evalueringsfasen: Vurdere hva som gikk bra, hva som kunne gjøres bedre, hva som bør vidreføres. Alle som har vært involvert i prosjektet bør delta i dette.

Samarbeidspartnere som skal kontaktes:

Batteriet, Ung i Forum, Shoock Furuset, Norway Cup, Slottet, Oslo kommune, Norges Fotball Forbund, Den Afghanske kulturelle forening i Oslo, Burger King, Lokalavisen, Akersavis Groruddalen, Forum Fair Play, ERAS gruppen, Venn av Nøff, FN sambandet, Stortingspolitikere, EMI(Enhet for mangfold og integrering), Oslo sporvei, Unicef, Furuset Ishockey, Kirkens Bymisjon, Groruddalsatsingen, Politiet, Mudo Institutt, Se og Hør, Radio Latin America, Radio Polona, Migrapolis, Norges Kickboxing Forbund, Konflikt til Samarbeid, Furuset Allidrett IF, Nattravnere, Kultur Norge, NRK, VG, Dagblad, Skole etaten, Departementene, Art of Living, Newpage, Alnaskolen, Aften, TV, Nobel Kometeen, livsynsgrupper, Coca Cola, Røde Kors, Nike, MC Donalds, Storebrand, Lebara, Salsa Event, Oslo Idrettskrets, Mot, VIF, Ungdom Mot Vold, Ungdom mot Rus, Landsforeningen for Voldsofre, Wayback, Mela, Vær Stolt Festivalen, OBOS, Posten, Redd Barna, Wanted Movies, Internasjonal Helse- og Sosialgruppe og mange fler-

Goals we set are Goals we get only together and forever
! The Love Power !


OPPROP

En viktig resolusjon som må fattes for at barn og unge får ”Fritidsklubbloven” permanent i Norge!

Vi Fredsduene for ungdom har sett i lang tid at forbyggende ungdomstiltak har gjort ungdommen bevist på å ta viktige avgjørelser som gjør at deltakelse, mestering og forståelse for samfunnets viktige verdier blir satt på dagsorden. Ungdom trenger en ”Lov” som kan beskytte deres drømmer, holdninger, tanker, kulturell forståelse og ytringer…

Vold, mobbing, likegyldighet, kriminalitet, rasisme, fattigdom, utestenging og destruktive handlinger kommer av dårlig toleranse og forståelse av hverandre.

Vi ønsker at dere alle kan tenke på hvor viktig lov vi snakker om.

Ungdomsklubber er en skole der voksne rollefigurer gjør en av samfunnets viktigste arbeid og bygger forståelse mellom barn og unge.

Ansvarsfordelingen og rammer som politikere setter, gjør velgere stolt når de snakker om viktigheten av at vi skal ha ungdomstilbud, arenaer der kultur og Idrett baner vei for fred og sameksistens mellom alle parter.

Vi ser en investering i at en Lov som gjelder alle blir vedtatt upartisk.

I år er det Valgkamp, og vi håper at Politikerne vil investere i ungdommen og fremtiden til Norge og Verden. Vi veit at det er mange ungdom og voksne som gjør en kjempeinnsats for å gi tilbud til barn og unge. Det er ikke forebyggende å nedlegge Ungdomshus og Fritidsklubber. Vi kommer til å gjøre alt vi kan for at denne loven skal bli vedtatt.

Vi ønsker at dette oppropet får dere til å tenke med hjerte … og med langsiktig tanke på økonomiske kostnader ved ikke å forebygge.

Ungdommen er dagens blomster og morgendagens frukter!
The Love Power


Ta kontakt med oss på mail og støtt oppropet, for det er fremtiden til barn og unge. Vi har sterk tro på at fremtidens velferdsordninger, demokratiet og fellesskapet.

Send mail på fredsdueneforungdom (AT) gmail.com, med innspill/støtte og logoen deres. La oss strekke sjansen 100 år for barn og unge som trenger denne loven. Under Aksept/Respekt-kampanjen vil det stå paroler fra alle av dere slik vi ser at kontrakten og loven blir skrevet under norsk lov. Slik vår beskytter og tidl. Oslo-ordfører Albert Nordengen, sa at det viktigste i samfunnet er at vi baner vei for våre barn og ungdom, og etablerer fritids- og ungdomshus og kulturinstitusjoner over hele landet, som gir oss et internasjonalt fokus. Kjærlighet trenger ungdom, og ungdom trenger kjærlighet.

“Å bry seg er det største av alt, å bry seg er det som betyr mest.”
–The Love Power

Comments are closed.