Om oss

Fredsduene for ungdom ble dannet i 2005 og er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon som bruker idrett, fred, menneskerettigheter og rettferdighet som virkemiddel og budskap for å fremme forståelse, menneskeverd og brobygging på tvers av kulturer. Vårt mål er å forebygge ved å formidle holdninger som er inkluderende for folk flest. Fredsduene for ungdom vil gjennom sitt arbeid blandt alle slags ungdom bruke fred for å jobbe for at ungdom ikke bare viser empati med andre ungdommer de kjenner mindre godt, men også viser den samme forståelse og vilje til å hjelpe både barn og eldre.

For å oppnå dette er vi avhengige av å rette fokus mot å skape forståelse og samarbeid mellom alle parter lokalt og globalt.

Fredsduene for ungdom ønsker å bevisstgjøre ungdommen og samfunnet forøvrig på barnekonvensjonen og FNs tusenårsmål.

Comments are closed.